Tiền số đẹp

5,000 

Tiền seri đẹp gần như là số seri duy nhất vì mỗi tờ tiền chỉ có duy nhất 1 số seri, vì vậy người sở hữu nó gần như là được sở hữu món hàng độc đáo có 1 không 2 tại Việt Nam. Nhận tìm số seri theo yêu cầu

Tờ tiền 5k sô đẹp full 8
Tiền số đẹp

5,000 

Danh mục: